12.01.2015

|

Finance

STRAN,TERMIN:

16

RUBRIKA,ODDAJA: NEPREMIČNINSKI INFORMATOR

POVRŠINA,TRAJANJE: 582,78

AVTOR:

Gesla

(potrebna prijava)

Kodeks je pripomogel k višji strokovni ravni in ugledu nepremičninskih družb

izpolniPravilom dobrih poslovnih običajev so zavezane vse nepremičninske družbe, ne glede na to, ali so izjavo o spoštovanju kodeksa podpisale ali ne

praZdruženje družb za nepremičninsko posredovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije( ZDNP) je leta 2011 sprejelo poseben kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Od takrat so dobili približno 30 prijav slabih praks. Predlanskim so zaznali povečanje prijav, lani je bilo prijav manj, okoli dve tretjini primerov pa sta že končani. ZDNP želi s kodeksom vzdrževati kakovostne storitve nepremičninskih družb in posrednikov, zvišati želi tudi pravno varnost strank in zagotoviti spoštovanje dobrih poslovnih običajev, načel lojalne konkurence in poklicne etike v prometu z nepremičninami. Kodeks je pripomogel tudi k napredku in večjemu ugledu stroke ter zagotovil višjo strokovno raven nepremičninskih družb. Kodeks nadgrajuje veljavni zakon o nepremičninskem posredovanju, saj določa dobre poslovne običaje na trgu in tudi nekatere druge pravne in tehnične določbe. Nepremičninske družbe, ki želijo delovati po kodeksu, imajo nekatere konkurenčne prednosti pred drugimi. Kot prednosti Robert Geisler, predsednik komisije za presojo kršitev kodeksa, navaja večje zaupanje trga, povečanje konkurenčnih prednosti družb, ki dajo izjavo o zavezi k spoštovanju kodeksa, in večjo strokovnost. Kodeks ne velja le za podpisnike» Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in druge udeležence v prometu z nepremičninami,« razlaga Robert Geisler in dodaja, da sodijo sem vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi ter moralnimi načeli. Izjavo o spoštovanju kodeksa lahko podpišejo vse nepremičninske družbe, ki želijo poudariti zavezanost, ne glede na to, ali so članice ZDNP ali ne.» Vendar pa so pravilom dobrih poslovnih običajev zavezane vse nepremičninske družbe, ne glede na to, ali so izjavo o spoštovanju kodeksa podpisale ali ne,« razlaga Geisler in opozarja na načelo vestnosti in poštenja, ki ga določa obligacijski zakon. Ta namreč v 5. členu določa, da» morajo udeleženci v obligacijskih razmerjih v prometu ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji« . Pri tem pa je kodeks prav zapis ali kodifikacija dobrih poslovnih običajev, ki so se v praksi uveljavili na trgu. Članice ZDNP, ki dajo izjavo o zavezi k spoštovanju kodeksa, prejmejo posebno potrdilo in značko v elektronski obliki, ki jo lahko uporabljajo na svojih splekse tnih straneh, oglasih in poslovni komunikaciji, skupaj z logotipom ZDNP. Druge nepremičninske družbe lahko izjavo o zavezanosti k spoštovanju kodeksa objavijo na vidnem mestu in spletnih straneh. V seznamu nepremičninskih družb je trenutno 91 nepremičninskih agencij, več kot tri četrtine je članic ZDNP. Mehki dejavniki Geisler poudarja tudi druge pozitivne dejavnike, ki izhajajo tako iz proučevanja učinkov kodeksa kot tudi iz poslovne praZdruženje splekse, ki jih je kodeks spodbudil na slovenskem trgu nepremičnin. Motivacijski učinek: Kodeks je v panogi zaradi neformalnih pritiskov spodbudil pričakovanja med akterji na trgu nepremičnin. Tako vzpostavljen sistem pričakovanj motivira udeležence, da izpolnjujejo standarde in zahteve. Tajnost in nespremenljivost: Vzpostavljanje kodeksa je objektivno in neodvisno od posameznikov. Kodeks se razvija na institucionalni ravni, ki vključuje reprezentativen vzorec za celotno panogo. Enako zastopanje zastopanje skupin pomeni, da so interesi vseh enako ohranjeni. Zagotovljeni sta nespremenljivost in konstantnost. Konstantna in trajna vodila pomagajo ločiti med nepravilnim in pravilnim. Orientacija in smernice: V dvomljivih primerih daje kodeks prave usmeritve za vse udeležence, tudi za stranke nepremičninskih družb, predvsem pa za družbe in posrednike same. Razumevanje in prepoznavnost: Družbena odgovornost je za panogo bolj določena. Ponekod poenostavlja izpolniPravilom tev odgovornosti, ker je panoga ozaveščena o svojih družbenih zavezah. Lastni interes: Kodeks ni pod okriljem državne regulative in ponuja priložnost vzpostavitve lastnega učinkovitega jedra, ki zajema odobravanje in sprejemanje etičnega standarda. Tako se potrebe po zunanjem posredovanju in sprejemanju novih regulativ zmanjša. V tem je tudi vidna močna vloga komisije ZDNP za presojo kršitev kodeksa dobrih poslovnih običajev. Izboljšan družbeni ugled: Zaradi določenih ravnanj pri podpisniku težje težje pride do tožb, ki bi jih drugače lahko sprožale njihove stranke. Ravnanje vseh akterjev je določeno v okvirjih kodeksa, zato je bolj pregledno in preprečuje konfliktne situacije, v morebitnih sporih pa so uporabljeni hitri in učinkoviti postopki reševanja. To je v kodeksu predvsem izpeljano z možnostjo alternativnega reševanja sporov v razmerjih med pravnimi subjekti, kjer je v ospredje postavljena možnost reševanja sporov z arbitražo in posredovanjem( mediacijo in konciliacijo) . V dvomljivih primerih daje kodeks prave usmeritve za vse udeležence, tudi za stranke nepremičninskih družb, predvsem pa za družbe in posrednike same. Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in druge udeležence v prometu z nepremičninami. Robert Geisler, predsednik komisije za presojo kršitev kodeksa pri ZDNP: Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami nadgrajuje veljavni zakon o nepremičninskem posredovanju, saj določa dobre poslovne običaje na trgu in tudi nekatere druge pravne, etične in tehnične določbe. s T