28.11.2017

|

A Kanal

STRAN,TERMIN:

18:00

RUBRIKA,ODDAJA: SVET

POVRŠINA,TRAJANJE: 00:02:45

AVTOR:

Tjaša Petrič

Gesla

(potrebna prijava)

Rezultati dveh generacij

Pa zdaj še ena dobra novica, naši otroci, mladostniki spet postajajo bolj gibljivi. Na ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport so danes predstavili gibalne sposobnosti v osnovnih in srednjih šolah, po letih upada je Slovenija zdaj ena redkih držav, ki je uspela trend obrniti.

GREGOR TREBUŠAK: Pa zdaj še ena dobra novica, naši otroci, mladostniki spet postajajo bolj gibljivi. Na ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport so danes predstavili gibalne sposobnosti v osnovnih in srednjih šolah, po letih upada je Slovenija zdaj ena redkih držav, ki je uspela trend obrniti. V 30 letih obstoja športno vzgojnega kartona na vseh osnovnih šolah po državi pa lahko že primerjamo tudi rezultat dveh generacij in ti kažejo, da je zmogljivost telesa današnjega otroka večja kot njegovega starša pred 30 leti.JANKO STREL (Fakulteta za šport, SLOfit): Drugačen je aktivni življenjski slog tistega, ki ima energijo in tistega, kije nima.TJAŠA PETRIČ: Raziskave kažejo povezanost telesnega gibanja in učnega uspeha.MAJA MAKOVEC BRENČIČ (ministrica za izobraževanje in šport): Govorimo seveda o različnih vrstah gibanja, ki se vpenjajo v šolski prostor, v različne aktivnosti.TJAŠA PETRIČ: In zadnjih deset let se kaže izjemno pozitiven trend šestletnih otrok, ki vstopijo v projekt zdrav življenjski slog.JELKO GROS (direktor Zavoda za šport RS Planica): Tisti odrinjeni, ob ribstol, kar naenkrat postanejo aktivni in se dobro počutijo, se pravi izboljšajo svojo samopodobo.TJAŠA PETRIČ: Rezultati športno vzgojnih kartonov kažejo na dvig trendov gibalne sposobnosti v vseh regijah, s tem, da so goriška, posavska in gorenjska v vrhu. Pomurska in zasavska pa pod slovenskim povprečjem.GREGOR STARC (Fakulteta za šport, vodja SLOfit): So danes otroci iz urbanega okolja gibalno bolj sposobni kot pa otroci iz ruralnega okolja, kar pred desetimi, petnajstimi leti ni bilo.TJAŠA PETRIČ: Imamo enega najboljših izobraževalnih sistemov na področju zagotavljanja telesne dejavnosti, kar nam priznava svet.GREGOR STARC (Fakulteta za šport, vodja SLOfit): Nekatere šole v Sloveniji, kjer imamo v vsakem razredu po enega ali dva, ki sta sposobna na primer dosegati vrhunske rezultate. Zelo težko primerjamo dejanski telesni fitnes naših otrok s tujino zaradi tega, ker oni enostavno nimajo podatkov o tem, ena redkih stvari, ki jo lahko primerjamo, na primer, je pa skok v daljino z mesta.TJAŠA PETRIČ: Ti podatki pa kažejo, da so slovenske deklice, pa ne glede na starost, boljše tudi od fantov vseh ostalih evropskih držav. Pri napredovanju pa so doma nastale škarje med spoloma. Danes je delež gibalno zelo učinkovitih deklic višji od gibalno zelo neučinkovitih.GREGOR STARC (Fakulteta za šport, vodja SLOfit): Danes ni nič nenavadnega, če dekle igra nogomet. Pred 20 leti je bilo nenavadno, če je dekle zvečer šlo trimčkati.TJAŠA PETRIČ: To so novice v pozitivnih trendih, ki pa ne morejo prikriti negativnih, kot je na primer povečana količina podkožne tolšče, nesorazmerje gibalnih zmogljivosti in negativni trendi v drugi triadi in poklicnih šolah.JANKO STREL (Fakulteta za šport, SLOfit): Po mojem mnenju je prevelik poudarek na hitri poklicni usposobljenosti teh ljudi.TJAŠA PETRIČ: Na aktivnosti in posredno uspešnosti mladih Slovencev pa ne vplivajo samo šola in obšolske aktivnosti, testiranje v treh desetletjih je pokazalo, da so otroci gibalno dobrih staršev še boljši, gibalno slabših pa še slabši.