28.11.2017

|

Radio Slovenija 1

STRAN,TERMIN:

15:30

RUBRIKA,ODDAJA: DOGODKI IN ODMEVI

POVRŠINA,TRAJANJE: 00:01:50

AVTOR:

Uršula Majcen

Gesla

(potrebna prijava)

Športno-vzgojni kartoni šol

Mineva 30 let od sistemske uvedbe športno-vzgojnega kartona v vse slovenske šole. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ob tej priložnosti predstavilo medgeneracijske spremembe v telesnem in gibalnem razvoju šolarjev.

KATJA ARHAR: Mineva 30 let od sistemske uvedbe športno-vzgojnega kartona v vse slovenske šole. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ob tej priložnosti predstavilo medgeneracijske spremembe v telesnem in gibalnem razvoju šolarjev. Uršula Majcen.URŠULA MAJCEN: Raziskovalci Fakultete za šport ugotavljajo, da so gibalne sposobnosti fantov danes v povprečju za 1,7 odstotka skromnejše, deklet pa za 4,1 odstotka višje kot so bile leta 1990. Profesor doktor Janko Strel.Prof. dr. JANKO STREL: Najbolj razveseljiv podatek je, da se je skoraj za trikrat povečalo število gibalno nadarjenih deklet. To bodo velike družbene spremembe nastale nad temi več kot deset odstotkov deklet, ki imajo izjemno visok telesni fitnes, to bo zelo visoka učinkovitost na akademskem znanju, na zdravju, na kvaliteti življenjskega sloga, v delovnem procesu, skratka ta dekleta bodo vlekla to družbo.URŠULA MAJCEN: Najmanj gibalno učinkoviti šolarji so v Zasavju in Pomurju, največji upad je viden pri fantih v starosti od desetega do 12. leta, ter od 16. do 18. Negativne spremembe, ki so zaznamovale obdobje od sredine 90. let 20. stoletja do leta 2011 so posledica zelo spremenjenih življenjskih slogov otrok in mladostnikov, v katere je v največji meri posegla sodobna informacijska tehnologija. Pozitivnejši trendi od leta 2011 naprej pa sovpadajo z ukrepi v slovenskih šolah. Eden teh s pozitivnimi učinki je program Zdrav življenjski slog, ki osnovnošolcem omogoča dodatni uri športne vzgoje na teden. Intervencijska rešitev naj bi prihodnje šolsko leto poskusno zaživela kot sistemska, v bližnji prihodnosti pa, upajmo, tudi v okviru rednega in obveznega šolskega programa.